Nakaz zapłaty

Quiz: Nakaz zapłaty, EPU, Sąd, Postępowanie Upominawcze

Nakaz zapłaty wydaje się w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, zazwyczaj w przypadku roszczeń pieniężnych. Jeżeli dłużnik nie zgadza się z orzeczeniem sądu, musi wnieść sprzeciw. Termin na to jest krótki i wynosi dwa tygodnie od daty odebrania nakazu zapłaty. Wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne. Jednak należy pamiętać, aby zrobić to na druku formalnym, dostępnych na stronie sądu.