Sprzeciw od nakazu zapłaty

Quiz: Sprzeciw, Zarzuty, Odpowiedź na pozew

Postępowanie upominawcze przypomina nieco postępowanie nakazowe. Wydanie nakazu zapłaty również odbywa się na posiedzeniu niejawnym, natomiast pozwany o założeniu mu sprawy w sądzie dowiaduje się z chwilą doręczenia mu nakazu. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Nakaz wydany w postępowaniu upominawczym to zdecydowanie słabszy oręż w rękach powoda.

Quiz: Nakaz zapłaty, EPU, Sąd, Postępowanie Upominawcze

Nakaz zapłaty wydaje się w postępowaniu upominawczym lub nakazowym, zazwyczaj w przypadku roszczeń pieniężnych. Jeżeli dłużnik nie zgadza się z orzeczeniem sądu, musi wnieść sprzeciw. Termin na to jest krótki i wynosi dwa tygodnie od daty odebrania nakazu zapłaty. Wniesienie sprzeciwu jest bezpłatne. Jednak należy pamiętać, aby zrobić to na druku formalnym, dostępnych na stronie sądu.